7 trendů v benefitech pro rok 2007

Konzultační společnost Watson Wyatt Worldwide vymezila několik trendů z oblasti zaměstnaneckých výhod, které budou aktuální v roce 2007. Ve světě se vzhledem k měnící se demografické struktuře obyvatelstva bude klást největší důraz na zdravotní benefity a důchodové plány.

- Zvýší se soustředění na vysoce odčitatelné zdravotní plány spojené s úhradou zdravotní péče o zaměstnance.

- Přibude informací a nástrojů k zaměstnaneckým výhodám v on-line podobě. Webové systémy pomohou zaměstnancům vymodelovat si nejlepší individuální skladbu výhod.

- Zaměstnavatelé rozšíří svou podporu za všeobecně povinné zdravotní plány. Budou podporovat více léků.

- Zdokonalí se integrace mezi programy zdravotní péče a řízení absencí.

- Na pracovištích přibude zdravotních zařízení.

- Firmy budou hledat také nové možnosti rozšíření podpory důchodových plánů svých zaměstnanců.

- Soustředí se na dlouhodobé investování do důchodového zabezpečení.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com