Akvizice vyžadují novou platovou politiku

Akvizice vyžadují novou platovou politiku

Společnosti podstoupivší některou z forem mezifiremní fúze ohlašují větší spokojenost zaměstnanců s platebními podmínkami, většina z nich se však zaměřila pouze na platy vyššího managementu. Tento přístup může přinést nejednu potíž. Podniky se většinou spojují kvůli službám, vývoji nových produktů, situaci na trhu... V tomto období, a samozřejmě i posléze, přichází celá řada změn. Platy by však měly být pojivem, které udrží nově vzniklý podnik pohromadě a zajistí jeho efektivní fungování.

Nejprve je nutno vypracovat aktivní strategii odměňování zohledňující nové cíle a priority. Celkové odměňování zahrnuje nejen finanční stránku, ale také možnosti individuálního růstu, příjemné pracovní prostředí a budoucí perspektivy. Slučování a akvizice jsou příležitostí nově přepracovat a vylepšit systém komplexního odměňování. Mylný a finančně neefektivní názor je, že by změny měly být prováděny zlehka v dlouhém časovém úseku. Odměňování by mělo být úměrné novému směřování a hodnotě společnosti.

Dokončení firemní fúze trvá často roky, komunikace o způsobu ohodnocení však musí být zahájena okamžitě - zejména, pokud jednotlivé subjekty uplatňují diametrálně odlišný přístup. Včasné vyřešení všech sporných bodů by mělo pomoci snáze překlenout dočasné snížení výkonnosti zaměstnanců, které bývá obvykle se slučováním podniků spojeno. Problematika odměn je také příležitostí diskutovat o odpovědnosti a nabrat správný směr.
Zdroj: HR-free - americký portál zaměřený na lidské zdroje a management
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-free