Benefity jako nástroj boje o talenty

Smršťování pracovního trhu spolu s rostoucím bojem o talenty mění strategie firem v oblasti poskytování zaměstnaneckých výhod. Článek shrnuje aktuální trendy v Kanadě.

Výzkum 2100 odborníků na odměňování, který provedla profesní organizace Canadian Payroll Association (CPA), zkoumal zastoupení všech 39 kategorií daňově uznatelných zaměstnaneckých výhod poskytovaných v Kanadě. Na prvním místě se umístilo životní pojištění, které nabízí 61 % zaměstnavatelů. Na druhém jsou příspěvky na dopravu motorovými vozidly (46 %). Následuje školné a nemocenské dávky (42 %) a přípěvky na členství v profesionálních organizacích (39 %).

V blízké budoucnosti se očekává zejména posílení benefitů v podobě příspěvků na dopravu. Rostoucí zájem o příspěvky na školné a členství v profesionálních organizacích pak ukazuje na zájem zaměstnanců o profesionální rozvoj.

Poměrně vysoká důležitost se přikládá i poradenství pro zaměstnance. To odráží dva pozitivní trendy. Zaměstnavatelé uznávají škodlivý vliv stresujícího pracovního prostředí a podnikají kroky, jak situaci zlepšit. Zaměstnanci jsou pak otevřenější těmto službám, protože otázky duševního zdraví již nejsou tak stigmatizované jako dříve.

-kk-
Zdroj: Benefits Canada - kanadský portál o zaměstnaneckých výhodách
Zobrazit přehled článků ze zdroje Benefits Canada