Britové mohou brát děti do práce

Téměř 40 % britských zaměstnanců má malé děti, přesto tři ze čtyř rodičů mají problém nalézt vhodné a kvalitní hlídání. Není proto překvapením, že péče o děti začíná být oříškem i pro zaměstnavatele. Podle letošního průzkumu britského personálního institutu CIPD patří poukázky na péči o děti, které mohou rodiče využít ve školkách, mezi tři nejvíce ceněné zaměstnanecké výhody.

Britská vláda se také začala touto problematikou zabývat. V roce 2004 začal dlouhodobý projekt, který má umožnit všem rodinám kvalitní péči o děti. Jeho součástí je i podpora menším a středně velkým zaměstnavatelům pro zakládání školek na pracovištích. Vzhledem k velkým nákladům nejsou zaměstnavatelé touto ideou velmi nadšeni, zaměstnanci ovšem toto řešení vítají. Přestože znamená pro zaměstnavatele mnohem větší finanční zátěž než zmíněné poukázky, řada zaměstnavatelů je buduje, neboť jsou velmi efektivním nástrojem pro přilákání a udržení zaměstnanců.

Vyplatí se ovšem jen tam, kde je určitý počet zaměstnanců s dětmi, kteří nemusí do zaměstnání dojíždět mnoho kilometrů, což by pro děti nebylo vhodné.

Také by ale měli vzít v úvahu to, jak budou na takovou investici pohlížet zaměstnanci, kteří děti nemají, ale například pečují o nemocné rodiče.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management