Britští zaměstnavatelé musejí zveřejnit odměny mužů a žen

Ve Velké Británii začala platit zákonná povinnost zveřejnit rozdíly v odměňování zaměstnanců ženského a mužského pohlaví. Týká se všech zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci, kterých je v Británii asi 9 tisíc. Celkově se dotkne přibližně poloviny všech zaměstnanců v zemi (asi 15 milionů lidí).

Podle serveru BBC činí aktuální rozdíl mezi odměnami mužů a žen v Británii 18,1 % (u všech pracovníků) a 9,4 % v případě zaměstnanců pracujících na plný úvazek. Cílem nového legislativního opatření je snížit diskriminaci na pracovištích, a dosáhnout tak lepších ekonomických výsledků.

Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru mají zveřejnit požadovaná čísla tak, jak byla aktuální dne 31. března 2017. Soukromí zaměstnavatelé a charitativní organizace zveřejní výši odměn svých zaměstnanců k 5. dubnu 2017.

Údaje mají být zveřejněny na webech zaměstnavatelů a také na oficiálním vládním webu nejpozději do dubna 2018.

Konkrétně je vyžadováno zveřejnění těchto číselných údajů:

  • mediánový rozdíl v odměnách mužů a žen (srovnání odměn zaměstnanců a zaměstnankyň se střední výší odměn ve firmě),
  • průměrný rozdíl v odměnách mužů a žen (podíl celkové sumy odměn a počtu zaměstnanců),
  • mediánový rozdíl v bonusech mužů a žen,
  • průměrný rozdíl v bonusech mužů a žen,
  • zastoupení mužů a žen, kteří pobírají bonusy,
  • zastoupení mužů a žen ve čtyřech skupinách tvořících strukturu odměn ve firmě.

Na vládním webu zveřejnilo k dnešnímu dni svá čísla zatím šest zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé, u kterých bude zjištěn rozdíl v odměňování mužů a žen, budou vyzváni, aby zveřejnili akční plán, jak tento problém řešit.

Opravdu jde o genderový problém?

Rozdíl v odměnách mužů a žen a rovné odměňování jsou však dvě různé věci. Rovnocenná odměna náleží muži i ženě, kteří dělají stejnou práci, a zákon ji vyžaduje již dlouhá desetiletí. Genderový rozdíl v platech je ukazatel výše průměrného příjmu mužů a žen.

Kritické hlasy zaměstnavatelů i řady právníků upozorňují na to, že firmám je podsouvána platová diskriminace žen. Ve skutečnosti však podle nich jde o prostý fakt, že růst kariéry žen většinou zastaví mateřství a následná péče o děti.

Spíše než genderový rozdíl vidí v odměnách „mateřský“ rozdíl, který je možné snížit rovnocenným zapojením mužů do péče o děti a upřednostňováním výrobků a služeb firem, které nabízejí pružné podmínky pracujícím matkám.

Co si o rozdílech platů mužů a žen a jejich zveřejňování myslíte vy?

-kk-

Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC