Co dělat pro spokojenost zaměstnanců

Podle aktuálního výzkumu Society for Human Resource Management (SHRM) jsou pro spokojenost zaměstnanců nejdůležitější benefity, mzda a rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Výzkumu se zúčastnilo pět set náhodně vybraných členů této mezinárodní společnosti a šest set amerických zaměstnanců. Aby firmy mohly být úspěšné v hledání nových talentů a také si talentované zaměstnance udržet, měly by se podle SHRM zajímat o to, co zaměstnanci chtějí a co je činí spokojenými.

Pro ženy a zaměstnance mladší 35 let je podle výzkumu nejdůležitějším faktorem pro spokojenost v práci rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Zaměstnance starší 56 let naopak rovnováha příliš nezajímá. Měnící se demografické trendy a stárnoucí pracovní síla jasně odkazují k tomu, že by firmy měly věnovat zvýšenou pozornost potřebám mladých zaměstnanců. Již brzy totiž budou na pracovním trhu právě oni vyplňovat znalostní mezery a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem si budou cenit více než jakákoli generace před nimi. Konkurenčních výhod se dočkají pouze firmy, které dokáží vybudovat firemní kulturu podporující potřeby klíčových pracovních sil.

Některé faktory spokojenosti zaměstnanců jsou univerzální a platí u všech věkových kategorií. Zaměstnanci i odborníci na lidské zdroje se shodují, že pro spokojenost zaměstnanců jsou podstatné mzdy a benefity. Manažeři lidských zdrojů by si navíc měli uvědomit, že ke spokojenosti jejich svěřenců přispívá i kvalita vztahů s přímými nadřízenými, projeveného uznání a komunikace s nejvyšší vedením.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How