Co lidé chtějí a potřebují v životě i práci

Co lidé chtějí a potřebují v životě i práci

je vlastně motivace? Co člověk opravdu potřebuje, co je palivem, které jej vede v životě dál? Článek se zabývá jednak otázkou motivace obecně a ve druhé části pak jejím uplatněním v pracovní oblasti. Cílem je umožnit manažerům lepší porozumění jejím principům, a tím zvýšit jejich schopnost motivovat své týmy. Nejzákladnějšími lidskými potřebami jsou ty fyziologické – jídlo, voda, vzduch. Jsou-li zajištěny, nastupují potřeba bezpečí a lásky a sounáležitosti - člověk tíhne svojí povahou ke sdružování do skupin.

Následuje potřeba uznání, která má dvě složky – sebeúctu a respekt okolí. Jsou-li naplněny všechny předcházející potřeby, začínáme toužit po seberealizaci. A jaké jsou lidské potřeby ve vztahu k práci? Nejzákladnějším faktorem jsou peníze, které hrají velmi významnou roli – sebelepší práce je neuspokojující, není-li adekvátně finančně oceněna. Následuje potřeba být součástí organizace, týmu, společenství - ta může být velmi snadno přehlížena, přestože je velmi důležitá. Kolektiv nám dává pocit, že jsme součástí čehosi většího.

Třetí v pořadí je potřeba uznání důležitosti a ceny zaměstnance pro podnik – každý chce, aby jeho práce byla kamínkem, kterým přispěje stavbě úspěchu firmy. Jsou-li naplněny předcházející tři potřeby, dostává se ke slovu čtvrtá - zda je práce pro člověka potěšením a radostí. Zdroje, z nichž zaměstnanec tuto radost čerpá, se liší v závislosti na jeho osobnosti a zálibách.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher