Dejte zaměstnancům příležitost pomáhat

Toto je lekce od lokálních společností a zaměstnanců, kteří se účastní dobrovolnických programů. Podle ředitelky společnosti Cariten Healthcare mají pracovníci díky dobrovolnictví dobrý pocit z toho, co dělají. Dobrovolnictví buduje tým a morálku. A když jsou zaměstnanci šťastnější, pracují efektivněji a produktivněji. Tím, že dáváte, vracíte se ke své práci povzbuzeni a osvěženi. Dobrovolnictví dává vašemu bytí smysl. Můžete uplatnit svůj talent mimo kancelář. Personál Cariten Healthcare se každou sobotu účastní projektu krajinných úprav, sázení zeleně v severním Knoxvillu. Různých dobrovolnických programů se společnost účastní již dvacet let a v příštích pěti letech plánuje dalších 25 dobrovolnických příležitostí. Projekty jsou zaměřené na životní prostředí, na děti, kvalitu života seniorů, zdraví, potravu a útočiště.

Dobrovolnictví zprostředkované zaměstnavatelem dá zaměstnancům pocit smysluplné práce. Altruismus zaměstnance obohacuje. Dobrovolnictvím získávají obě strany. Nejen že je společensky prospěšné, ale také pomáhá budovat a udržovat dobrou vůli ve prospěch firmy. Podílníci také mají tendenci brát v úvahu sociální uvědomělost organizací a podle toho investují. Možností je mnoho, zaměstnanci Cariten Healthcare se účastnili čištění břehů řek, pochodů a závodů za účelem získání finančních příspěvků apod. Zaměstnanci First Tennesse Bank se dobrovolnických akcí účastní už 15 let, odpracovali přes osm tisíc hodin v 220 organizacích v okolí. Pracovníci mají dobrý pocit ze sebe i z místa, kde pracují. Šťastnější zaměstnanec je produktivnější zaměstnanec.

-ba-

Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com