Den příšerných kravat a další nenákladná motivace

Odměňovat zaměstnance a projevovat uznání za dobře vykonanou práci lze i bez velkých rozpočtů. Nefinanční motivace může být stejně úspěšná jako finanční. Navíc podpoří příjemnou atmosféru. Mezi nejčastější způsoby nefinanční motivace patří:

- certifikáty s blahopřáním,

- jeden den v ležérním oblečení,

- několik hodin placeného volna,

- zvláštní místo na parkování,

- oznámení na nástěnce nebo ve firemním newsletteru,

- osobní dopis s poděkováním.

Další, specifičtější nápady pak jsou:

- Požádat zaměstnance se zvláštními dovednostmi, aby mentoroval či školil druhé.

- Vyčlenit několik hodin týdně za účelem dalšího vzdělávání.

- Podpořit uznání mezi kolegy tím, že je vyzvete, aby se navzájem chválili za dobrou práci.

- Zavést karty s poděkováním za dobrou práci, které budou rozdávat manažeři a zaměstnanci je v budoucnu mohou vyměnit např. za placené volno.

- Vyčlenit hodinu, kdy manažeři budou zvedat telefony místo svých podřízených.

- Sponzorovat tématické dny, kdy se zaměstnanci budou moci například zvláštně obléci (Den příšerných kravat apod.).

- Sdílet oznámení a blahopřání k dobrým výkonům s dalšími firemními kancelářemi, prodejci a klienty.

- Promítnout zábavný film o přestávce na oběd.

- Pořádat zábavné soutěže.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools