Desatero uznávání zaměstnanců po celém světě

Podle prezidenta americké organizace Recognition Management Institute Roye Saundersona nezáleží v otázce projevu uznání zaměstnancům na jazyce, kterým hovoříme, ani na zemi, v níž pracujeme. Na základě svých zkušeností se školením manažerů v 11 zemích světa se domnívá, že je jen jeden svět uznání. V článku pro Incentive Magazine shrnul desatero klíčových faktorů celosvětově platného managementu uznání zaměstnanců.

1. Existuje univerzální potřeba autentického každodenního uznání.

2. Projevování uznání brání všude tytéž bariéry – nedostatek času, nevědomost, váhání apod.

3. Manažeři mají tendenci soustředit se na výkonnostní výsledky a přehlížet emocionální přispění zaměstnanců.

4. Stále žije mýtus, že uznání je totéž co finanční odměna.

5. Způsoby projevován uznání určuje kultura – etnická i firemní.

6. Většina lidí dokáže zlepšit své dovednosti potřebné k projevování uznání.

7. Řídící silou uznávání zaměstnanců je vůdcovský styl vedoucích pracovníků.

8. Vzdělávacího úspěchu nelze dosáhnout bez propojení uznání s obchodními výsledky.

9. Odpovědnost za vzdělávání zaměstnanců nese nejvyšší vedení firmy.

10. Rozvoj odborných schopností vyžaduje celoživotní vzdělávání.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine