Důležitost komunikace a zpětné vazby

Zásadní úkol pro manažery představuje efektivní a pravidelné poskytování zpětné vazby zaměstnancům. Pokud se manažeři spoléhají pouze na organizační procesy, jakými jsou roční nebo půlroční hodnocení, dostanou se brzy do problémů.

Zaměstnanci potřebují vědět téměř na denní bázi, zda dělají, co se očekává. Zde je cvičení, díky kterému lze snadno zjistit, zda jsou zaměstnanci a manažeři na stejné frekvenci:

Zadejte zaměstnancům, ať napíší tři nejdůležitější věci, které ve své práci dělají. Pak by měli napsat nejdůležitější chování, potřebné pro úspěšné odvádění své práce. Jejich nadřízený by měl odpovědět na totéž ze svého pohledu.

Pokud zjistíte zásadní rozdíly, je téměř nemožné, aby bylo úspěšné hodnocení, adekvátní výkon, případně i popis pozice.

Jako manažer byste si denně měli klást následující otázky:

- Zná daná osoba kritické povinnosti pro svou práci?

- Ví, jaké jsou moje priority?

- Dal jsem zaměstnanci vědět, zda dělá svou práci korektně?

- Vědí zaměstnanci, co pro mě znamená adekvátní výkon?

 

Poskytováním převážně negativní zpětné vazby se změní člověk, který dělá téměř vše dobře, v nemotivovaného soka. Proto je důležité uznávat a oceňovat to, co lidé dělají dobře.

-av-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company