Dva základní pilíře motivace

Dva základní pilíře motivace

Motivace zaměstnanců není nic jednoduchého. Vedoucí pracovníci si ji však mohou ulehčit, pokud si uvědomí, že dříve, než přistoupí k vývoji složitých motivačních strategií, je třeba aby znali pilíře, na kterých každá motivace stojí. Těmito pilíři není nic jiného než minimalizace pravidel a firemních politik a samostatnost pro zaměstnance. Přitom by vedoucí měli vycházet z následujících doporučení:
- Vytvářejte co nejmenší počet pravidel
- Veškerá pravidla zveřejněte
- S pomocí zaměstnanců určete organizační hodnoty a písemně je zpracujte
- Pravidla sdílejte s ostatními vedoucími
- Nezapomínejte na častou komunikaci se zaměstnanci a případné změny pravidel

Zaměstnanci budou nejlépe motivovaní tehdy, zahrne-li je nadřízený skutečně do řešení problému, dá jim možnost samostatného rozhodování, rozvíjení osobní zodpovědnosti a samostatné práce. Velice důležitá je přitom opět zpětná vazba a vzájemná komunikace. K tomu se vedoucím pracovníkům nabízí tyto rady:
- Zdůrazňujte, že od podřízených očekáváte kreativní a samostatné plnění úkolů
- Vytvořte plán hodnocení a oceňování samostatnosti
- Ujistěte se, že samostatní podřízení chápou podnikové hodnoty a cíle
- Netrestejte podřízené za jejich kreativitu
- Buďte svým podřízeným vždy k dispozici pro případné konzultace
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR