Flexibilní benefity na vzestupu

Studie 430 anglických firem Employee Rewards Watch 2005 poradenské společnosti Thomsons Online Benefits ukázala zdvojnásobení počtu zaměstnavatelů (na 10 %), kteří zavedli flexibilní plán benefitů. Společně s počtem podniků, které právě zavádějí flexibilní benefity (3 %) a těmi, kteří o zavedení těchto schémat uvažují (12 %), je zřejmé, že čtvrtina britských zaměstnavatelů má nebo aktivně zvažuje zavedení flexibilních systémů benefitů. Náklady na internetové technologie klesají a jejich schopnost hromadně provádět administraci benefitů činí z flexibilních benefitů dostupnou možnost i pro malé a středně velké podniky. Zaměstnavatelé se také posouvají od autoritářství ke kultuře, kde jsou zaměstnanci podporováni v přebírání odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a vybírají si možnosti podle vlastního životního stylu. To se projevuje i v rostoucím trendu nabídek „lifestylových“ benefitů jako pružná pracovní doba, práce z domova, péče o děti atd.

I přesto 61 % zaměstnavatelů stále nabízí standardní programy, které zaměstnancům nabízí pevné menu benefitů. Tyto programy jsou do značné míry zaměstnanci podhodnocovány a zaměstnavateli špatně komunikovány. Efektivní komunikace je výzvou i pro ty zaměstnavatele, kteří již zavedli flexibilní schémata benefitů. Podniky měří úspěšnost svých programů nejčastěji prostřednictvím „všeobecné odezvy“. Jsou důkazy, že zaměstnavatelé s flexibilními benefity za své peníze dostávají víc. Tyto programy jasně demonstrují hodnotu benefitů a odměnu zaměstnancům a v mnoha případech pomáhají s náborem a udržením zaměstnanců.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today