Flexibilní uspořádání pracovní doby - podporuje pracovní morálku?

Flexibilní uspořádání pracovní doby – podporuje pracovní morálku?

Firmy, které prostřednictvím zaměstnaneckých výhod a možností flexibilního uspořádání pracovní doby (jakým je např. sdílení práce neboli job-sharing) pomáhají svým zaměstnancům zvládnout práci i rodinný život, jsou odměněny vyšší loajalitou těchto zaměstnanců, lepší pracovní morálkou a vyšší výkonností.

Paradoxně to však platí pouze o soukromých firmách, nikoli o státním sektoru. Jedním z důvodů může být to, že veřejné a státní instituce (nemocnice, školy) jsou citlivější na absence svých zaměstnanců, a proto jsou při zavádění těchto opatření opatrnější. Případné absence by zde nebylo možné nijak kompenzovat. Dalším důvodem může být chybná implementace těchto opatření.

Zjištěné výsledky odporují zažité představě, že firmy, které chtějí zvýšit zisky a snížit náklady, sahají v první řadě po snižování platů a propouštění. Je tomu naopak – velmi mnoho zaměstnavatelů si již uvědomilo, že své zaměstnance bude nejlépe motivovat tím, že jim umožní práci z domova a poskytne jim další výhody (jako např. možnost hlídání dětí v přidruženém zařízení).
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian