Hodnocení a zpětná vazba

Hodnocení a zpětná vazba

Hledáním vhodných systémů ohodnocení spolupracovníků se zabývá mnoho personálních manažerů, poradců i vysokoškolských učitelů. K dispozici je více variant: Od krátkého textu přes průvodní otázky až k úplné zpětné vazbě.

Nezáleží na tom, co je hodnoceno, ale že je hodnoceno. Zaměstnanec se dozví, co se od něj očekává a bude se snažit v ohodnocení dobře obstát. Nadřízení by měli mít schopnost řešit konflikty, být oporou a mít zdravou agresivitu. Zároveň by měli umět podnikatelsky myslet a jednat, být senzibilní, otevření, mít týmové schopnosti.

Než kdokoliv vysloví určitou výpověď, měl by přemýšlet o jejích následcích. Nejde totiž o pravdu, nýbrž o účinek. Otevřenost není hodnotná, otevřená zpětná vazba může zraňovat. Je třeba zdvořilosti, taktu a diplomacie. Nehodnotí se osoby, ale vztahy mezi nimi. V každém hodnocení stojí v první řadě ten, kdo hodnotí, a teprve ve druhé řadě hodnocená osoba. Při anonymním hodnocení nemůže být splněna první část a nelze tedy hodnotit druhého.

Neexistuje objektivní hodnocení. Každý člen je součástí sítě a aby mohl splnit očekávání a požadavky hodnotitele, musí znát své vlastní postavení. K porozumění ohodnocení je třeba vyprávět celý příběh: jak hodnotící k hodnocení došel, kdo se ho účastnil, jaké možnosti existovaly a jak se stav vyvíjel následovně.
Zdroj: Junge Karriere - Informace pro mladé uchazeče o zaměstnání - absolventy apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Junge Karriere