Hýčkejte si své nejlepší

V každé firmě jsou lidé, kteří svou práci vykonávají průměrně, podprůměrně i nadprůměrně. Jde o to dokázat tyto skupiny nejen rozlišit, ale využít dostatečně potenciál především nadprůměrně pracujících.To se českým manažerům zatím příliš nedaří. Vyplývá to ze zprávy společnosti KPMG.

Použijme srovnání: Mýtus, že všichni zákazníci jsou stejní, zavedením managementu vztahů se zákazníky už padl. Prokázalo se, že někteří vytvářejí podstatně větší příjmy než jiní. Proto s nimi firmy jednají jinak než s ostatními; připravují pro ně speciální programy, pečují individuálně o jejich potřeby. Tím posilují jejich loajalitu a maximalizují jejich přínos. Proč nepřistupovat podobně k vlastním zaměstnancům?

Pracovníci se špičkovou výkonností, tzv. high performers, jsou v celé struktuře podniku; zdaleka to nemusí být pouze vysoce postavení manažeři. Jejich typickými vlastnostmi jsou energie, elán a kreativita. Peníze pro ně sice představují velký motivační faktor, touží ale v prvé řadě po odpovědnosti a uznání.

Jak takové high performers uprostřed celého kolektivu nejlépe najít? Položte vedoucím pracovníkům pár otázek: Kdybyste si měli ponechat jen deset procent svých současných pracovníků, koho byste vybrali a proč? Které ze zaměstnanců celého podniku považujete za vysoce výkonné? Ze srovnání jejich odpovědí získáte hledanou skupinu těch nejlepších. Ty pak můžete motivovat a využívat je k co největšímu prospěchu podniku. Jak? Zde je několik rad:

- Pověřte je inspirativními úkoly – Je třeba jim poskytnout vizi, stanovit cíl a jeho smysl tak, aby byla patrná hodnota, kterou pracovník vytvoří pro zákazníky.

- Svěřte svým „A“ lidem „A“ projekty – Posuďte portfolio svých projektů. Neleží odpovědnost na stále stejných lidech? Podívejte se na nové možnosti a požádejte své vysoce výkonné pracovníky o pomoc.

- Dejte jim hlas při stanovování strategie podniku – Tím, že high performers pozvete k jednacímu stolu, získáte nejen fond nových nápadů, ale také povzbudíte jejich energii, nadšení a zaujetí.

- Nadále zvyšujte jejich výkonnost – Nezapomínejte na cílený trénink a koučink se zaměřením na zlepšení výkonnosti podniku.

- Oceňujte vysokou výkonnost neomezenými možnostmi odměňování – High performers by měli mít podstatně vyšší celkovou odměnu než pracovníci s průměrným výkonem.

- Najímejte jen vysoce výkonné pracovníky – Během náboru se dotazujte uchazečů na rating jejich výkonnosti na předchozím pracovišti.

- jr -

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz