I pracovní vysvědčení obsahuje známky

I pracovní vysvědčení obsahuje známky

Formulace „Pracoval/a vždy k naší plné spokojenosti.“ bývá v pracovních vysvědčeních předmětem sporů. Jedná se o nekorektní formulaci, neboť výrazy „plné“, „docela“, „asi“ nevyjadřují určitý stupeň hodnocení. Lepší je nahradit uvedenou větu: „S jeho/jejími výkony jsme byli vždy maximálně spokojeni.“

Existují i další výroky v pracovním vysvědčení, které si zaslouží pozornost. Mnozí zaměstnavatelé neznají poselství svého vysvědčení. Výrok: „Potvrzujeme, že pan X plnil úlohy, které jsme mu zadali, vždy k naší úplné spokojenosti.“ nedává dobré ohodnocení. Ze stavby věty lze poznat, že velmi dobré hodnocení bylo potvrzeno na žádost zaměstnance. Mimo to není zřejmé, zda zaměstnanec vyvíjel vlastní iniciativu nebo plnil jen úkoly, které mu byly předány.

Zaměstnanec s dobrými výkony má nárok na jejich správné ohodnocení. Při podprůměrném hodnocení musí zaměstnavatel dokázat, že zaměstnanec dělal chyby a že byl kvůli těmto chybám napomenut. Lépe než celková spokojenost zní konkrétní příklady úspěchu, např. že zaměstnanec získal důležité zákazníky, snížil náklady, urychlil chod výroby nebo předložil zlepšovací návrhy. Rozhodující je celkový dojem pracovního vysvědčení.
Zdroj: Junge Karriere - Informace pro mladé uchazeče o zaměstnání - absolventy apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Junge Karriere