Jak dostat přidáno

Jak dostat přidáno

Nikomu asi není příjemné žádat o zvýšení platu. Existují však situace, kdy dává smysl navštívit nadřízeného a říci mu, že možná máme pro firmu větší cenu. Takový postup je jediný správný, protože nelze žádat o přidání na základě vlastní potřeby, ale konkrétního přínosu firmě. O zvýšení platu bychom měli žádat pouze tehdy, podáváme-li nadstandardní výkony, ve firmě neexistuje formální způsob zvyšování ohodnocení a náš plat je již dlouhou dobu stejný nebo jsme dostali lepší nabídku od jiného zaměstnavatele.

Vlastní žádost o vyšší plat připomíná obchodní jednání. Je třeba zapamatovat si, že jde vlastně o prezentaci produktu (našich služeb firmě) kupujícímu (šéfovi). Při tom je důležité znát stav šéfa i společnosti, protože jejich zdroje mohou být omezené. Zaměstnanec by měl jasně vylíčit svůj přínos a zdůraznit loajalitu k firmě. Jeho požadavky by měly být také jasné. Inspiraci pro výši platu je možné hledat u kolegů nebo konkurence.

Ve většině případů se zaměstnanec odpovědi nedočká hned, pokud tedy není striktně záporná. Důležité je proto nechat otevřené dveře pro budoucí kladnou odpověď či další jednání. Po zvýšení platu by měl zaměstnanec dávat najevo, že si takové ohodnocení zaslouží. V případě zamítnutí může pracovat na dalších snahách, nebo odejít za lepším ohodnocením jinam.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Career Know-How - Server věnovaný praktickým tipům pro rozvoj kariéry.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Know-How