Jak efektivně a bezbolestně uvést nový systém hodnocení zaměstnanců

V uplynulém roce musela řada firem projít restrukturalizací pracovních postupů nebo rovnou celé struktury a hierarchie společnosti. Mnoho firem tak aktuálně řeší uvedení nového systému hodnocení a odměňování zaměstnanců, který bude nové pořádky a novou strukturu lépe reflektovat. Uvedení a nastavení takového ale vyžaduje určitý cit, rešerši, plán a dobrou komunikaci se zaměstnanci. Jestliže nastavujete nový proces hodnocení zaměstnanců ve vaší firmě, máme pro vás tři základní tipy.

Ilustrační snímek

Nepodceňujte komunikaci se zaměstnanci firmy

Podle EmployeeBenefits.co.uk je u tak zásadních změn, jako je uvedení nového systému hodnocení a odměňování, zcela klíčová komunikace s řadovými zaměstnanci firmy. U jakýchkoliv změn, které se pracovníků týkají, existuje riziko, že si pracovníci nové změny špatně vyloží a mezi pracovní silou bude narůstat nespokojenost či frustrace. Pokud se váš systém průběžného hodnocení zaměstnanců spojuje i s vyhodnocováním finančních odměn, je toto riziko skutečně vysoké. Celý systém tedy dopodrobna zaměstnancům vysvětlete a dejte si záležet na tom, aby i jednotliví manažeři členům svého týmu vše dostatečně osvětlili. Zaměstnanci musí vědět, že systém je pro ně výhodný a že je spravedlivý.

Zapojte i manažery firmy

Systému hodnocení zaměstnanců by neměli v žádném případě být ušetřeni ani vedoucí pracovníci. Systém by se rozhodně neměl týkat pouze řadových pracovníků a v každém případě by měli pravidla hodnocení následovat i manažeři. Bez toho může mezi pracovníky na nižších pozicích narůstat vysoká frustrace a pocit nespravedlnosti. Předcházejte těmto problémům a nastavte váš systém hodnocení dostatečně obecně, aby se dal aplikovat na všechny zaměstnance bez rozdílu seniority anebo kariérního postupu.

Vyhodnocujte dopady změn a případně systém upravte

I sebelepší plán nemusí vyjít. A držet se striktně procesů, které jste si předtím nastavili, i když je jasné, že nefungují tak, jak mají, by bylo velkou chybou. Buďte proto připraveni systém v jeho dílčích částech měnit a podle potřeb upravovat tak, aby byl nejenom efektivní pro firmu, ale i výhodný, srozumitelný a dostatečně motivující i pro samotné pracovníky. Nedržte se proto za každou cenu původního plánu a ideálně si v nově nastavovaném systému nechte určitý prostor pro manipulaci v budoucnu.

 

-mm-

Zdroj: Employee Benefits - britský portál věnovaný zaměstnaneckým výhodám
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employee Benefits