Jak komunikovat o benefitech v ekonomické krizi

Omezování komunikace o benefitech v obtížných ekonomických časech se může negativně podepsat na fluktuaci a produktivitě zaměstnanců, což má přímý vliv na celkové hospodářské výsledky firem. Článek proto shrnuje několik základních kroků, které by měli manažeři lidských zdrojů dodržovat.

- Vytvořte strategii. Uvědomte si, co řídí obchodní výsledky. Zároveň se dobře seznamte se svými zaměstnanci a tím, co je pro ně důležité. Pak si ujasněte, jak vaše benefity spojují dohromady oba tyto faktory.

- Upoutejte pozornost. Propagujte své benefity stejně agresivně, jako se propaguje celá vaše firma. Vyčnívejte. V komunikaci se zaměstnanci není vaší konkurencí jen vnější prostředí, ale také vnitřek firmy - informace, které vaši zaměstnanci získávají každý den.

- Jednejte se zaměstnanci jako se zákazníky. Strategie benefitů určená pro jednu skupinu zaměstnanců nemusí  vyhovovat jiným skupinám. Proto je třeba segmentovat zaměstnance a upravit komunikaci na míru jednotlivým skupinám. Začněte u toho, kdo jsou vaši zaměstnanci a co chtějí.

- Seznamte se s jejich rodinami. Řada zaměstnanců si vybírá benefity podle potřeb své rodiny. Získávejte proto informace o rodinách svých zaměstnanců a upravte komunikaci na míru jejich potřebám.

- Poskytujte přístup. Neskrývejte informace o benefitech. Ujistěte se, že jsou jednoduše přístupné všem, kteří je potřebují.

- Udržujte celostní přístup. Koordinování komunikace v obtížných a rychle se měnících dobách může být obtížné. Ke komunikaci se všemi zaměstnanci byste přesto měli přistupovat jako ke vztahu 1) komunikační strategie vaší firmy a jednotlivých jejích částí, 2) kontextu současné ekonomické situace a 3) individuálním benefitům.

- Integrujte. V závislosti na své velikosti může mít firma i desítky dodavatelů benefitů pro své zaměstnance. Místo individuální komunikace každého dodavatele se zaměstnanci zvolte raději celkový přístup. Integrujte tuto komunikaci, abyste svým zaměstnancům usnadnili přehled.

- Buďte konzistentní. Komunikujte během celého roku a využívejte k tomu všechny dostupné prostředky. Trpělivě učte své zaměstnance, jak nabízené benefity lépe využívat.

- Zachovejte jednoduchost. Místo obsáhlých knih s benefity a právních dokumentů nabízejte praktické seznamy rad a informace o benefitech, které mohou zaměstnanci snadno použít. Upravte své informace na míru věku zaměstnanců, rodinné situaci apod.

- Umožněte zaměstnancům reagovat. Dejte jim možnost sdílet myšlenky a otázky. Jednoduše k tomu můžete využít například sociální média. Oboustrannou komunikací si získáte větší respekt a loajalitu zaměstnanců.

- Funguje to? Používejte průzkumy, focus groups, komunikační audity a další nástroje, abyste zjistili, co funguje. Výsledky využijte ke zdokonalení své strategie.

-kk-

Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online