Jak mluvit o svém platovém ohodnocení

Platová historie a požadavky na plat v novém zaměstnání jsou většinou odlišné. Článek přináší 5 tipů na zlepšení vyjednávání během přijímacího pohovoru.

Když se potencionální zaměstnavatelé ptají na vaši platovou historii u posledních míst, chtějí vědět, jaké jsou vaše požadavky a jaký plat budete akceptovat. Pro mnoho uchazečů je to nepříjemná část pohovoru, ale být v ní úspěšný, je velmi důležité.

Není nebezpečné sdělit své představy a požadavky na výši platu, to je součást pohovoru. Ale sdělit informaci o předchozím platu vám může uškodit. Vystavujete se nebezpečí, že vám nový zaměstnavatel nabídne stejný plat, ale také může přijímací pohovor ukončit, protože si vás nemůže dovolit. Když prozradíte výši předchozích platů, je obtížné vyjednávat.

Někteří zaměstnavatelé tuto informaci požadují a vyřazují žadatele, kteří je neposkytnou. Co je potom horší? Kompromitovat svou hodnotu, nebo ztratit šanci na práci?

  1. Vždy můžete najít práci, ale získat znovu svou hodnotu je mnohem těžší.
  2. Nesdělujte dobrovolně svou historii. Práci nezískáte na základě minulého platu, ale na základě svých znalostí a zkušeností, které máte.
  3. Buďte připraveni naznačit své finanční požadavky, ale nedělejte to, dokud nebudete znát přesnou nabídku. Může se stát, že nabízená práce se bude rozcházet oběma směry.
  4. Budete-li během přijímacího pohovoru dotázáni na platovou historii, neodpovídejte, že tato informace je soukromá. Řekněte: „Vždy jsem měl zato, že platová historie je soukromá věc. S ohledem na mé pracovní výsledky a schopnosti si ale myslím, že má platová úroveň by měla odpovídat výši….“
  5. Budete-li poskytovat svou platovou historii, nikdy nelžete. Mohlo by to být důvodem k výpovědi.
-jh-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com