Jak odpovědně hodnotit manažery

Organizace na celém světě řeší otázku finančního hodnocení manažerů. Souvisí to se sílící veřejnou debatou a regulačními opatřeními, zejména v oblasti daní a účetnictví. Článek shrnuje třináct pravidel pro odpovědné hodnocení manažerů ve stále komplikovanějším globálním prostředí.

- Plánujte roční agendu.

- Nedělejte rozhodnutí ve vakuu.

- Nevynechávejte benchmarking, ale myslete i na výkonnost.

- Podpořte proces měření výkonnosti.

- Zvolte holistický přístup, zhodnoťte náklady a výhody.

- Přemýšlejte o svých domněnkách.

- Berte hodnocení manažerů jako základní část strategického plánování.

- Využijte odbornost svých lidských zdrojů.

- Vytvořte plán následovnictví a použijte jej k řízení talentu.

- Měli byste vědět, jak vaši manažeři hodnotí své mzdy.

- Mluvte se svými hlavními akcionáři.

- Čtěte doporučení HR z takového pohledu, jako byste byli také akcionáři.

- Snažte se co nejvíce využít externích poradců.

-kk-

Zdroj: Mercer Management Journal - Manažerský magazín vydávaný konzultanty společnosti Mercer Management Consulting
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mercer Management Journal