Jak poskytovat pozitivní zpětnou vazbu

Reakce manažera na to, že zaměstnanec udělá nějakou chybu, na sebe obvykle nenechá dlouho čekat. Pochvala za dobře vykonanou práci však často chybí. Poskytování pozitivní zpětné vazby je přitom velice silný nástroj motivace zaměstnanců. Článek přináší několik doporučení, jak tohoto nástroje efektivně využívat.

- Dělejte to hned. Pozitivní zpětná vazba je příliš důležitá na to, abyste ji neposkytovali včas.

- Dělejte to veřejně. Zatímco negativní hodnocení byste měli poskytovat v soukromí, pozitivní zpětná vazba by se měla odehrávat před ostatními zaměstnanci.

- Buďte specifičtí. Neříkejte pouze: „Dobrá práce.“ Místo toho se vyjádřete obsáhleji, např.: „Ta nová procedura, kterou jste vyvinuli pro směrování telefonických hovorů, opravdu zvýšila spokojenost našich zákazníků. Děkuji vám, že jste s ní přišli.“

- Udělejte z toho událost. Není třeba shromažďovat celou firmu pokaždé, když chcete poskytnout někomu pozitivní zpětnou vazbu. Z pochvaly však můžete udělat takový ceremoniál, jaký si zaslouží.

- Myslete na pocity pochváleného. Pokud půjde o stydlivého zaměstnance, poděkování před kolegy bude dostačující. Pro někoho jiného můžete naopak vyvěsit balónky a transparenty s pochvalnými hesly.

- Dělejte to často. Nečekejte na velké úspěchy, oslavujte i menší.

- Dělejte to stejnoměrně. Velký úspěch si žádá velké uznání, malý skromnější. Pokud budete pořádat večírek na oslavu každého malého úspěchu, oslabíte efekt budoucích úspěchů větších.

- Buďte upřímní. Neděkujte zaměstnancům za to, že jen vykonávají svou práci. Brzy vás prokouknou. Pozitivní zpětnou vazbu vždy poskytujte s upřímným záměrem.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management