Jak psát pracovní vysvědčení

Jak psát pracovní vysvědčení

Pracovní vysvědčení musí být formulována pravdivě a příznivě. Na jedné straně mají sloužit potenciálnímu zaměstnavateli při výběru uchazečů, na druhé straně mají pomoct uchazeči získat vybrané místo. Tento konflikt mezi informační a reklamní funkcí způsobil, že se pro pracovní vysvědčení používají specifické výroky. Existuje více technik. Kdo například používá techniku pozitivního vyjadřování, píše zřídkakdy negativní výroky. Jen pozitivní výrok však mnoho neřekne.

Prázdná technika nepoužívá raději žádné vyjádření, než aby uvedla negativní. Extrémem bývají vysvědčení bez hodnocení. Do této skupiny patří i neúplné hodnocení: „Jeho chování ke spolupracovníkům bylo bezchybné.“ – nadřízení zde však nejsou uvedeni. U vedoucích zaměstnanců nebo spolupracovníků na důvěrných pozicích musí být zmíněna jejich spolehlivost nebo důvěryhodnost. Další chybou bývá, že méně důležité výroky bývají uvedeny před důležitějšími. Jsou-li vypočítávány úlohy, musí být seřazeny podle důležitosti.

Výhybná technika je založena na vyzdvihování samozřejmostí. Omezovací technika spočívá v časovém či prostorovém omezení uvedeného výroku: „Podílel se na tomto projektu a prokázal přitom (= jindy ne) svůj talent pro organizování.“ Ve výrocích spojených s dalším vzděláváním není vhodné uvádět slovo „příležitost“. Např. u školitele: „Pracoval v oddělení A,B a C a měl přitom příležitost poznat práce a průběhy v těchto odděleních.“ Dobré hodnocení musí vycházet z motivace, schopností, znalosti oboru, pracovního stylu a úspěchů.
Zdroj: Junge Karriere - Informace pro mladé uchazeče o zaměstnání - absolventy apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Junge Karriere