Jak se bude vyjadřovat uznání zaměstnancům v roce 2013?

Moderní informační a komunikační technologie rychle vstupují i do oblasti odměňování, respektive vyjadřování uznání zaměstnancům. Server Incentive Magazine proto přinesl přehled deseti trendů, které v této oblasti můžeme očekávat v roce 2013.

1. Okamžité uznání pomocí mobilních zařízení

Zaměstnanci dnes běžně mají chytré mobilní telefony či tablety. Proto také bude přibývat mobilních aplikací, díky nimž mohou zaměstnavatelé okamžitě vyjadřovat svým lidem uznání za dobře odvedenou práci.

2. Uznání prostřednictvím sociálních stí

K vyjadřování uznání budou sloužit také platformy na principu sociálních sítí, například Facebooku.

3. Uznání pro více lidí

Mobilní přístup ke vzdělávání formou online kurzů, videí apod. bude přirozeným pojítkem k tomu, jak vyjadřovat uznání smysluplně a okamžitě. Již nebude místo pro výmluvy a projevy uznání se stanou běžnějšími než dosud.

4. Interaktivnější uznání

Uznání se bude častěji vyjadřovat prostřednictvím videí či nahraného mluveného slova, které bude interaktivnější než například písemné poděkování napsané na papíře.

5. Osobnější uznání

Osobnější přístup k projevům uznání se prosazuje již dlouhodoběji bez ohledu na komunikační kanál. A bude pokračovat i nadále.

6. Uznání podle preferencí zaměstnanců

Zaměstnanci již přestali být spokojeni s obecnými dárky ve formě například poukazů, které si nemohou sami vybrat. Trendem proto bude přesun k nefinančnímu odměňován podle preferencí zaměstnanců.

7. Ekologičtější uznání

V dárcích a obalech se odrazí trend ekologického chování firem, který bude mít zároveň vzdělávací funkci.

8. Větší propojení uznání s výsledky

Moderní technologie umožní nejen vyjadřování uznání, ale i měření výsledků práce, které budou průběžně zobrazovány online. Proto bude také uznání více propojeno se skutečnými výsledky.

9. Lepší data

Představte si databáze s personalizovanými informacemi, které vám umožní nabízet odměny preferované zaměstnanci.

10. Uznání ze strany zaměstnanců

Více se budou využívat nástroje pro vyjadřování uznání na principu hodnocení zaměstnanců zaměstnanci (peer-to-peer).

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine