Jak si ověřit výsledek ročního zúčtování daně

Z důvodu blížícího se vypořádání ročního zúčtování daně (dále jen RZD) jsme se rozhodli vás seznámit s tím, jak si spočítat, jestli máte na dani nedoplatek nebo přeplatek.

Monika Droždjaková, E-Consulting Czech s.r.o.

Jediné, co k tomu budete potřebovat, je kalkulačka a údaje z formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění, které vám vystavil zaměstnavatel.

Výpočet výsledku RZD si ukážeme na následujícím příkladu, který je znázorněn i na Obrázku 1.

Pan Veka měl za rok 2016 zdanitelné příjmy v celkové výši 418 878 Kč. Jeho zaměstnavatel za něj odvedl odvody ve výši 142 423 Kč. Základ daně je tedy 418 878 + 142 423 = 561 301 Kč. Panu Vekovi byly sraženy zálohy na daň v celkové výši 56 080 Kč (řádek 21). Během celého roku uplatňoval slevu na poplatníka a studenta a při RZD si zažádal o uznání pojistného na soukromé životní pojištění ve výši 7 524 Kč.

Od základu daně, který je uveden na řádku 3 (561 301 Kč), odečteme všechny nezdanitelné části daně, jako jsou dary, úroky z úvěru, příspěvky na penzijní připojištění, a jiné, které snižují základ daně a které se nacházejí na řádcích 4 až 9. V našem případě se jedná o pojistné na soukromé životní pojištění ve výši 7 524 Kč, které sníží základ daně na 553 700 Kč.

Takhle spočtený základ zaokrouhlíme na celé stovky dolů a vynásobíme 15 %, čím dostaneme výši roční daně, která by měla být zaplacena. V našem příkladu je to 83 055 Kč na řádku 12.

Tato daň by musela být zaplacena v plné výši, pokud by si pan Veka neuplatňoval slevy na dani. Vzhledem k tomu, že si je ale uplatňuje, sleva na poplatníka a sleva na studenta poníží vypočtenou daň, maximálně ale do výše této daně.

To znamená, že sleva na poplatníka (12 x 2 070 Kč) a sleva na studenta (12 x 335 Kč), sníží vypočtenou daň až o 28 860 Kč (řádek 19), čím se dostaneme na daň uvedenou na řádku 20.

Jelikož byly panu Vekovi během roku sraženy zálohy na daň ve výši 56 080 Kč, po zpracování RZD mu bude vrácen přeplatek 1 885 Kč (řádek 22).

Obrázek 1 - Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění pana Veky

Obdobně budeme postupovat i při výpočtu RZD pana Buchty, který je znázorněn na Obrázku 2.

Pan Buchta měl za rok 2016 zdanitelné příjmy ve výši 158 276 Kč. Jeho zaměstnavatel za něj odvedl odvody ve výši 53 818 Kč. Základ daně je tedy 158 276 + 53 818 = 212 094 Kč. Panu Buchtovi nebyly sraženy zálohy na daň, ale byly mu vyplaceny daňové bonusy ve výši 22 448 Kč, které jsou uvedeny na řádku 28. Během celého roku uplatňoval pan Buchta slevu na poplatníka a slevu na dvě děti a při RZD si zažádal i o uznání slevy na umístění dítěte v částce 3 085 Kč.

Základ daně, který je uveden na řádku 3 (212 094 Kč), zaokrouhlíme na celé stovky dolů a vynásobíme 15 %, čím dostaneme výši roční daně, která by měla být zaplacena. V případe pána Buchty je to 31 800 Kč (řádek 12).

Takhle spočtená daň je ale ponížena o slevu na poplatníka (24 840 Kč) a o slevu za umístění dítěte ve výši 3 085 Kč. Výsledek vidíme na řádku 20.

Jelikož nebyly panu Buchtovi během roku sraženy zálohy na daň, vznikla mu daňová povinnost v dané výši. Pan Buchta si ale uplatňoval i slevu na dvě děti, kde celkový roční nárok na slevu za rok 2016 činí 30 408 Kč (12 x 1 117 Kč + 12 x 1 417 Kč).

Daňová povinnost uvedená na řádku 20 bude tedy kompenzována ze sumy 30 408 Kč v podobě slevy na dani a zbylá částka 26 533 Kč (řádek 25) tvoří daňový bonus. Daňový bonus byl z části panu Buchtovi vyplacen během roku, a to ve výši 22 448 (řádek 26). Zbývající daňový bonus ve výši 4 085 Kč bude panu Buchtovi vrácen po zpracování RZD.

Obrázek 2 - Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění pana Buchty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace