Jak zapojit sociální média do komunikace benefitů

Sociální média dnes usnadňují komunikaci se zaměstnanci o řadě témat, velmi efektivní mohou být například v komunikaci benefitů. Benefity jsou totiž jedním z těch témat, o kterém se ve firmě nestačí zmínit jednou ročně. Vyžadují postupné předávání srozumitelných informací v konverzačním duchu, což mohou zajistit právě sociální média. Seznam nejvhodnějších sociálních médií pro komunikaci benefitů a možností jejich využití přinesl server TLNT.

Blogy

Blog je jednoduchý nástroj pro publikování online obsahu a komentování jednotlivých příspěvků. V komunikaci benefitů jej lze využít pro zveřejňování zpráv od vedení firmy, aktualit nebo veřejných pochval od nadřízených a kolegů.

Mikroblogy

Mikroblog, jehož typickým příkladem je Twitter, umožňuje zveřejňování pouze krátkých zpráv, je však více interaktivní než klasický blog. V komunikaci benefitů je ideální pro rozesílání stručných informací a připomínek, kladení otázek zaměstnancům či odpovídání na dotazy. V podstatě není nic jednoduššího, než zapojit Twitter do vašeho intranetu.

Podcasty

Podcast je audio nebo videoklip, který umístíte ke stažení na vaše stránky. V komunikaci benefitů může zahrnovat krátká vystoupení vedoucích představitelů firmy k novým programům, pravidelné měsíční zprávy, doplňující informace pro zaměstnance pracující na dálku nebo i sdělení zaměstnanců zaměstnancům. Můžete například uspořádat soutěž o nejlepší krátké video k tématu benefitů ve vaší firmě.

Sociální sítě

Sociální síť, jako je Facebook nebo LinkedIn, umožňují vytváření profilů jednotlivých uživatelů, kteří pak mezi sebou komunikují o svých zájmech. I v komunikaci benefitů může být přínosné umožnit zaměstnancům vytváření profilů. Můžete pak například propojovat zaměstnance, kteří nastoupili do firmy ve stejnou dobu, nabídnout jim stejné vstupní informace a zprostředkovat výměnu zkušeností.

Uživatelská fóra

Fórum je moderovaná online diskuse zaměřená na určité téma. V komunikaci benefitů mohou fóra sloužit k tematickému rozčlenění nejčastějších otázek a diskusím na vymezená témata. Ideální je strukturovat fóra podle struktury vašeho plán benefitů, aby se v nich zaměstnanci snadno orientovali.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT