Jak zvyšovat produktivitu zaměstnanců, když máte omezený rozpočet

Existují i jiné způsoby, jak zvyšovat morálku zaměstnanců a podporovat produktivitu, než jsou nákladné večírky a zaměstnanecké slevy. Je pouze třeba vžít se do zaměstnanců a snažit se pochopit jejich očekávání. Základní pravidla pro podporu produktivity a výkonnosti zní:
* Zjistěte, jaké je individuální pracovní vytížení jednotlivých zaměstnanců.
* Stanovte jasné společné cíle.
* Rozdělte práci a úkoly na základě zjištěných skutečností.
* Dejte zaměstnancům najevo, že se na vás mohou kdykoli obrátit s dotazy nebo návrhy.

Když manažer zadá svým podřízeným obzvláště náročný projekt, je vhodné jej rozdělit do menších lépe zvládnutelných částí. Pro každý krok celého procesu by měly být jasně stanovené termíny a podřízení by měli mít dostatečnou podporu k jejich zvládnutí.

Každý manažer se také musí naučit svým podřízeným důvěřovat a nesmí provádět to, čemu se říká „mikromanagement“. Je třeba jim poskytnout určitou svobodu a podporovat kreativitu – řešit například některé problémy s využitím brainstormingu. Produktivita lidí do značné míry závisí také na tom, jak jsou vzdělaní a jaké školení absolvovali. Programy školení zaměstnanců jsou bohužel mnohdy těmi prvními, které se v případě finančních problémů zruší.

Nakonec je třeba si uvědomit, že velmi mnoho zmůže i obyčejné poděkování. Zaměstnanci musí vědět, že si jich někdo váží a že jsou nepostradatelní. Při vymýšlení motivačních prostředků je třeba uplatnit kreativitu – vhodné je například prodloužit zaměstnancům pauzu na oběd, zkrátit jim některý den pracovní dobu nebo publikovat poděkování ve firemním časopise.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com