Jaké benefity jsou optimální?

Zaměstnanecké výhody patří k základním nástrojům moderního řízení lidských zdrojů. Slouží k podpoře loajality, spokojenosti a motivace zaměstnanců a ve stále vyšší míře se podílejí i na rozhodování při nástupu zaměstnance do nového zaměstnání. V polovině 90. let bylo mezi benefity klíčové stravování. Stravenky a jiné formy příspěvků na stravování jsou populární dodnes, zaměstnanci je však již považují za standard. Nároky na zaměstnanecké výhody tak stále rostou.

Dnes se proto lze jen těžko obejít bez flexibilních systémů zaměstnaneckých výhod, které dokážou postihnout celé spektrum nejrůznějších zájmů zaměstnanců a pružně na ně reagovat. Bohatší firmy zvolily systém tzv. kafetérie, který umožňuje zaměstnancům výběr nejoblíbenějších benefitů. Ten s sebou však nese vysoké náklady na provoz, které se často promítají do menšího objemu investic do samotných benefitů.


Z hlediska zaměstnavatele jsou nejjednodušším a nejlevnějším řešením flexibilního systému zaměstnaneckých výhod tištěné poukázky. Ty představují minimální náklady na zavedení a administrativu a navíc jsou zvýhodňovány zákonem o dani z příjmu. Pro zaměstnance je pak výhoda v možnosti volného rozhodnutí, jak, kdy a kde poukázku použije.


Samostatnou kapitolou jsou finanční benefity, jako jsou například příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění. Jejich obliba v posledních letech stoupá mezi zaměstnavateli i zaměstnanci. Do budoucna odborníci předpovídají, že hitem mezi benefity se stanou dárky v podobě zážitků.

Jak vybrat optimální balíček benefitů?

- Systém benefitů by měl vycházet z konkrétních potřeb personální politiky firmy.

- Zvolené benefity by měly alespoň v rámci možností vycházet vstříc přání zaměstnanců.

- Benefity by neměly stát více, než je nezbytně nutné.

- Benefity musí být v rámci společnosti dobře odprezentovány, aby zaměstnanci viděli, kolik do nich firma investuje.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz