Každý zaměstnanec musí znát svůj podíl zodpovědnosti

Většina dnešních firem stojí na kolektivní práci, nebo alespoň na spolupráci jednotlivců. V takovém případě je důležité, aby všichni zúčastnění cítili a znali podíl své zodpovědnosti. Také je třeba, aby byli ke společné práci motivováni.

Někdy je motivací samotný podíl na společné práci, dobrý pocit z kolektivního výkonu. Jindy jsou zaměstnanci motivováni vědomím, že se při týmové práci mohou něco nového přiučit, získat nové poznatky nejen ze svého oboru.

Efektivita jakékoli spolupráce záleží na kvalitě účastníků, bohatosti sdílených informací, hodnotě přijatých rozhodnutí a jejich aplikaci.

Lidé se často odhodlávají ke spolupráci, když mají dostatek důvěry k firmě a jejím představitelům, znalostí. Dalším důvodem může být například vize nových možností, ať už jde získání nových poznatků nebo ekonomické vyhlídky.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: areaRH - Personalistický server ve španělštině
Zobrazit přehled článků ze zdroje areaRH