Kdo a proč poskytuje rodinné benefity?

Nová studie, vydaná nadací Joseph Rowntree, nazvaná The Nature and Pattern of Family-friendly Employment in Britain (Povaha a vzory poskytování rodinných benefitů zaměstnavateli v Británii) zkoumala otázky typu, kdo a proč představuje praktiky, které jsou příznivé pro rodiny, jaké upřednostňují a zda přinášejí i firmám nějaké výhody.

Bylo zjištěno, že tyto praktiky se více objevují:

- ve velkých firmách,

- ve veřejném sektoru,

- v oblastech s nižší úrovní konkurence,

- tam, kde se uznává činnost odborů,

- ve firmách s vyšší účastí zaměstnanců v rozhodovacím procesu,

- v kolektivech s větším podílem žen,

- v kolektivech s vyšším vzděláním.

Mezi nejčastěji poskytované rodinné benefity patří:

- mateřská a otcovská dovolená,

- možnosti opuštění pracoviště v případě krizové situace,

- sdílení pozice,

- flexibilita a práce na částečný úvazek,

- práce z domova,

- zabezpečení hlídání dětí mimo nebo na pracovišti,

- pomoc s výdaji na děti.

Rozdíly v přínosech různých praktik. Studie pohlížela na různé oblasti výkonu:

- finanční výkonnost,

- produktivitu pracovních sil,

- kvalitu služeb a produktů,

- počty absencí,

- fluktuaci.

Obecně se jeví, že existuje spojení mezi aplikací těchto benefičních praktik a vyšší průměrnou výkonností. Zdůvodnit to ale není jednoduché. Flexibilní pracovní doba se může jevit jako jednosměrná výhoda vůči zaměstnancům, může ale někdy znamenat přínos spíše pro zaměstnavatele. Proto možnost flexibility nemusí nutně znamenat, že je firma „přátelská rodině“. Některé z jmenovaných praktik jsou ale jednoznačnými rodinnými benefity, například příspěvky na děti a možnost práce na částečný úvazek. Jiné, jako například možnost práce z domova, mohou být podníceny dalšími úvahami, například snížením nákladů, prodloužením otevírací doby nebo snížením nákladů za přesčasy.

-av-

Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk