Kdo rád spolupracuje?

Kdo rád spolupracuje?

Nejlépe placení zaměstnanci mají i nejbohatší sociální kontakty se svými spolupracovníky. Ukázala to nedávno publikovaná studie, podle které mají dobře placení lidé větší zájem na spolupráci se svými kolegy v zaměstnání. Vykazují také větší míru solidarity v pracovním kolektivu. Profesor Randy Hodson tvrdí, že dobře placení pracovníci inklinují k takovému druhu práce, kde mohou svobodně a autonomně komunikovat se svým pracovní okolím.

Naopak nízce placení zaměstnanci pracují spíše s věcmi než s lidmi. Je tomu tak zřejmě v důsledku jejich pracovní vytíženosti, která jim bližší interakci nedovoluje. Studie dále poukázala na to, že pokud lidé navazují přátelství v zaměstnání, je tomu tak proto, že je baví jejich práce. Ženy mají podle výzkumů méně bohatý sociální život na pracovišti.

Pro dobře placené zaměstnance je jejich práce naplňující a poskytující smysl. Někteří odborníci proto varují, že workoholismus muže být spíše důsledek lákavého a příjemného pracovního prostředí, nežli strachu o místo.

-kh-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide