Komplexní odměňování - cesta k úspěchu

Komplexní odměňování – cesta k úspěchu

V šedesátých a osmdesátých létech se uplatňovalo spíše odměňování podle kariérních pozic, titulu a služebního stáří než podle výkonnosti a růstu schopností. Pracovní místa byla jistá, budoucnost snadněji předvídatelná. Třinácté platy a prémie byly samozřejmostí. Konec osmdesátých a léta devadesátá tuto situaci změnily – propouštění, změny ve struktuře firem, zplošťování podnikové hierarchie a další faktory donutily organizace požadovat po zaměstnancích plné nasazení a využití jejich schopností. Období nejistoty, více zaměstnání, virtuálních pracovníků a snižování výdajů na platy a odměny.

Tato éra skončila, když si zaměstnavatelé uvědomili, že jejich pracovníci jsou měřítkem konkurenceschopnosti – ekonomický růst podniku závisí na získání a udržení vysoce talentovaných lidí. V důsledku toho musely mnohé firmy přebudovat svoji politiku směrem k otevřenosti, komunikaci, sdílení informací i podílu na hospodářských výsledcích. Systém komplexního odměňování se stává klíčem k prosperitě. Starý způsob byl silně zaměřen na zajištěnou odměnu, devadesátá léta se zase orientovala spíše na vnější trh, než na komunikaci v rámci podniku.

Změny započaté v devadesátých letech pokračují. Firmy poznávají, že musejí nabídnout více než jen slušnou finanční odměnu – podstatou je nabídnout místo v podniku s budoucí perspektivou, kde může každý pracovník být jeho platnou součástí. Lidé dnes chtějí více než jen plat a zaměstnanecké výhody, hledají růst, vzdělání, osobní rozvoj, zájem vedení a kvalitní pracovní prostředí.
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone