Konference roku v oblasti zaměstnaneckých výhod

Benefity byly a budou jedním z hlavních problémů personalistiky. Mnoho podniků začalo intenzivněji kontrolovat výdaje a tento trend bude podle Hospodářských novin pokračovat. Personalisté by měli najít více možností jak ušetřit, zúčastnit se jednání s prodejci a komunikovat o změnách se zaměstnanci. Mohou také navštívit konferenci s názvem „Jak zvolit vyváženou skladbu benefitů“, zabývající se touto aktuální tematikou. Akce, kterou pořádá HR živě, se uskuteční 12. května v hotelu andel’s v Praze.

Na konferenci se budou přední čeští odborníci zabývat rolí benefitů pro firmu, d aňovou optimalizací v oblasti zaměstnaneckých benefitů či l e gislativním rámcem poskytování zaměstnaneckých výhod. O své praktické zkušenosti firemního řešení zaměstnaneckých benefitů se s účastníky podělí zástupci společností ŠkodaAuto, Oskar Mobil a SodexhoPASS. Manažerka Martina Wolfová z PricewaterhouseCoopers nastíní situaci a nové trendy v oblasti benefitů v České republice a ředitelka personálního odboru České spořitelny, Alena Wollerová, účastníkům poradí, jak na úspěšné vedení kolektivního vyjednávání. Generálním partnerem akce je SodexhoPASS, dalšími partnery pak je společnost KARDIA a České vysoké učení technické, mediálními partnery jsou internetové servery EduCity.cz a Meetings.cz.

Konference roku v oblasti zaměstnaneckých výhod je určeny pro všechny, kteří se profesionálně zabývají personální prací, manažery a specialisty s vizí. Pokud se chcete konference s názvem „Jak zvolit vyváženou skladbu benefitů“ zúčastnit, nebo se o ní dozvědět více, navštivte www.hrzive.cz nebo kontaktujte sl. Sabovou, sabova@hrzive.cz.

-ba-

Zdroj: HR živě - cyklus konferencí a workshopů k atuálním otázkám z oboru HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR živě