Kreativní zacházení se zaměstnaneckými výhodami

Kreativní zacházení se zaměstnaneckými výhodami

Udržet si dobré zaměstnance je v dnešní konkurenční době stále složitější. Jednou z cest k jejich udržení jsou bezpochyby zaměstnanecké výhody. Zaměstnanecké výhody, které klíčové pracovníky ve společnosti skutečně udrží, je však třeba utvářet zaměstnancům „na míru“ a používat přitom maximální kreativitu. Zaměstnavatelé jsou v tomto smyslu stále kreativnější. Doba jednotných bonusových plánů již odezněla, dnes se zaměstnanci motivují individuálním hodnocením a individuálními výhodami.

Ve světě se jako kreativní zaměstnanecké výhody nejvíce osvědčily důchodová spoření, firemní jesle a školky, příspěvky na školné, nadstandardní zdravotní péče, příspěvky na pohonné hmoty či televizor na pracovišti. Zaměstnavatelé se snaží za každou cenu udržet pozitivní morálku zaměstnanců, která podmiňuje efektivní výkon firmy. Nejnutnější je to v krizových případech jako je například propouštění. Tehdy zaměstnavatelé nejčastěji přistupují k zaměstnaneckým výhodám typu dlouhodobého zdravotního pojištění nebo pružné pracovní doby, stejně tak jako zřizování speciálních firemních místností pro rodiče s dětmi, kuřáckých koutků, zajištění předplatného na cvičení do fitness centra či angažování cvičitele pro cvičení se zaměstnanci přímo ve firmě.

**Datum vydání:** XI/2002
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com