Likvidace zaměstnaneckých benefitů poškodí většinu zaměstnanců a státní rozpočet nezachrání

Ministerstvo financí navrhuje zrušit daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů, a tím je v podstatě zlikvidovat. To bude mít dopady na více než tři čtvrtiny českých zaměstnanců, kteří dnes zaměstnanecké benefity dostávají. Unie zaměstnavatelských svazů ČR apeluje na vládu, aby v dalších jednáních pečlivě zvažovala dopady jednotlivých opatření na zaměstnance, firmy i státní rozpočet.

Vít Jásek, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

„Ministerstvo financí chce zrušit daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů a tvrdí, že tím stát získá dodatečné příjmy ve výši přibližně 1,4 mld. Kč ročně. To by se ale stalo v případě, že zaměstnavatelé budou tyto benefity dál zaměstnancům platit. Ale oni je platit přestanou, protože se jim to prostě ekonomicky nevyplatí. Takže stát nezíská nic,“ říká Petr Frisch, daňový poradce Pro Factum Consulting.

Nepeněžní benefity v současné době firmy poskytují přibližně třem milionům svých zaměstnanců. To jsou ¾ všech zaměstnanců v České republice. Podle statistik je zaměstnanci nejvíce využívají v oblasti péče o zdraví, jako je nákup léků, vitamínů a zdravotnických pomůcek, ale také např. k úhradě dětských táborů, dále v oblasti sportovních aktivit, kulturních akcí, vzdělávání, rehabilitací nebo lázní. Zrušením jejich daňového zvýhodnění by došlo k tomu, že zaměstnavatelé budou mít minimální motivaci tyto benefity poskytovat. To bude mít negativní dopad na zdraví lidí i na kvalitu jejich života. Školkovné, tedy nepeněžní příspěvek na použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, je klíčový benefit zvyšující dostupnost péče o děti zaměstnanců. Jeho zrušením se rodičům tato dostupnost logicky zhorší.

„Jestli stát zruší zaměstnanecké benefity, žádné dodatečné příjmy do státního rozpočtu generovány nebudou, pouze dojde k likvidaci zásadního odměňovacího nástroje, který zaměstnavatelé používají a zhoršení jejich životních podmínek. Pokud stát hledá úspory, měl by se zaměřit na oblasti, které skutečně něco přinesou a nenaruší sociální smír. Můžeme Ministerstvu financí doporučit jiné daňové výjimky, které přinesou výrazně více do státního rozpočtu a nebudou mít zdaleka takové dopady na zaměstnance a zaměstnavatele,“ dodává Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.