Loajalita zaměstnanců se koupit nedá

V současné době se živě hovoří o tom, jak důležitý je čestný a spravedlivý přístup k zaměstnancům. Hovoří se o tom zejména ve Spojených státech, kterými nedávno otřásl další manažerský skandál v podobě rezignace výkonného ředitele **American Airlines** Dona Cartyho. Ten se rozhodl získat loajalitu svých vrcholových manažerů tím, že jim vyplácel vysoké bonusy za to, že neopouštěli jeho společnost. Taková loajalita ovšem funguje pouze v případě, že se objeví jiná společnost, která by nabídla více. Nikdy však nedokáže vybudovat nadšení, odevzdání a dokonalost, kterou firmy od svých manažerů potřebují. Ekonomické odměny jsou důležité, samy o sobě ale nestačí.

Podle odborníků je třeba přestat uvažovat pouze v penězích. Výkonní ředitelé by si měli uvědomit, že musejí budovat organizace, v nichž budou zaměstnanci nacházet smysl a účel pro své konání, budou se cítit jejich součástí. Carty a jemu podobní sebrali svým přístupem k loajalitě zaměstnancům možnost nalézt zájem o danou práci a dosáhnout v ní dobrých výsledků. Podíváme-li se na podniky, které dosáhly nejvyšší produktivity, zjistíme, že jim k tomu rozhodně nepomohly jen bonusy vyplácené pracovníkům.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide