Mají mě rádi - nemají mě rádi, aneb I manažery je třeba hodnotit

Mají mě rádi – nemají mě rádi, aneb I manažery je třeba hodnotit

I manažeři by si měli čas od času vyžádat zpětnou vazbu od zaměstnanců, které řídí. Ve větších firmách se to stává již běžnou praxí. Má to ale jeden háček. Když se toto hodnocení provádí správně, může vést ke zkvalitnění komunikace a zlepšení pracovního prostředí, ovšem v opačném případě (což se děje velmi často) dochází k velkým problémům.

Hraje zde totiž roli mnoho aspektů. Zaměstnanci si chtějí pochopitelně zachovat zaměstnanecké výhody a chtějí dostat na konci roku prémie, což je vede k tomu, aby svého manažera příliš nekritizovali. Je to obtížné i pro manažery, protože ti jsou spíše zvyklí zpětnou vazbu poskytovat, nikoli ji přijímat.

Organizace, která se takovéto hodnocení rozhodne provozovat, by měla postupovat především anonymně. Zaměstnanci tak mají spíše tendenci být upřímní a nezamlčovat důležité body. Manažeři by se také měli snažit z hodnocení poučit a zapracovat na sobě. Někteří lidé bohužel nejsou příliš otevření kritice. Autorka článku také upozorňuje, že tato metoda začne fungovat až po delší době používání, nikoli ihned po implementaci.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com