Měření motivace pro nic za nic

Podle nedávného průzkumu si jen třetina ze zúčastněných top manažerů myslí, že se jejich zaměstnanci zajímají o to, zda je nebo není jejich podnik úspěšný. Ačkoli není novinka, že management vidí své zaměstnance jako nemotivované, toto je nová starost. Zdá se, že rostoucí počet senior manažerů začíná spojovat motivaci zaměstnanců a úspěch podniku. Rádi by věděli, jak jsou pracovníci motivovaní a co způsobuje jakýkoli nedostatek motivace. Většina společností nyní provádí mezi svými zaměstnanci průzkumy. Mnoho z nich angažuje na průzkum agentury, jejichž zkušenosti a zdroje jim přináší výhody. A také protože zaměstnanci raději uvěří v nezaujatost procesu, když je prováděn nezávislou třetí stranou. Měření motivace také pomáhá při náboru a udržení zaměstnanců.

Ačkoli je možné provádět průzkum motivace zaměstnanců po telefonu nebo osobně, většina podniků dává přednost provádění průzkumů poštou nebo online. Mimo výběru média a rozsahu, existuje několik metodologií, ze kterých si mohou společnosti vybrat. Z pohledu HR je průzkum sám o sobě méně důležitý než to, co se děje před ním a po něm. Je důležité správně provést před-průzkumovou komunikaci. Zaměstnanci budou opatrní s poskytováním upřímných odpovědí a proto podniky musí přesně vysvětlit, co dělají, proč to dělají a jak celý proces funguje. Společnosti se také musí připravit na to, aby začaly jednat podle toho, co zjistí. Jakékoli dobře míněné iniciativy HR budou kontraproduktivní, pokud pouze pozvednou očekávání, které pak nenaplní. Proces musí podporovat výkonný ředitel podniku a jednat podle výsledků ke zvýšení motivace.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today