Měsíční personální a mzdové náklady zaměstnavatelů v roce 2010

839 korun. O tuto částku vzrostla meziročně průměrná výše měsíčních personálních a mzdových nákladů zaměstnavatelů na jednoho zaměstnance v roce 2010. Informoval o tom Český statistický úřad s tím, že průměrně činila 33 418 korun. Nejvyšší náklady na zaměstnance měli zaměstnavatelé v Praze (42 491 korun měsíčně), nejnižší naopak v Karlovarském kraji (27 541 korun měsíčně). Znamená to rozdíl 14 950 korun měsíčně.

Největší náklady na své zaměstnance vynaložili zaměstnavatelé v oboru peněžnictví a pojišťovnictví (63 762 korun měsíčně). O 1887 korun tak překonali průměrné náklady na zaměstnance v oboru IT. Nejnižší náklady měli zaměstnavatelé oboru v ubytování, stravování a pohostinství (17 761 korun na zaměstnance měsíčně).

Pokud jde o velikost firem, nejvyšší náklady na zaměstnance měli zaměstnavatelé s tisícovkou a více zaměstnanci (41 490 korun měsíčně), nejnižší naopak firmy s jedním až devíti zaměstnanci (21 578 korun za měsíc).

71,67 % nákladů na zaměstnance tvořily mzdy a náhrady mzdy. 24,65 % pak představovalo zákonné pojistné, 1,04 % personální výdaje, 1,6 % sociální požitky, 1,29 % dobrovolné sociální náklady a výdaje a 0,24 % daně a dotace související se zaměstnáváním.

-kk-

Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny