Minimální a zaručená mzda od 1. 1. 2016

Ilustrační snímek

Vláda České republiky přijala na svém jednání dne 20. srpna 2015 nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. O 1. ledna 2016 tak dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy.

Základní sazba (hrubé) minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 900 Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu. Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 9 300 Kč za měsíc nebo 55,10 Kč za hodinu.

V organizacích podnikatelské sféry, které uplatňují kolektivní vyjednávání o mzdách, je minimální mzda jedinou mzdovou veličinou pro zaměstnance (viz § 111 zákoníku práce). V kolektivních smlouvách je možné dohodnout vyšší minimální mzdu, než ukládá nařízení vlády o minimální mzdě. V ostatních organizacích podnikatelské sféry, kde není uzavřena kolektivní smlouva nebo v ní nejsou sjednány mzdové podmínky, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy (viz § 112 zákoníku práce). Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(pracovní doba 40 hodin týdně)

Skupina
prací

Kč za hodinu

Kč za měsíc

2015

od 1. 1. 2016

2015

od 1. 1. 2016

1.

55,00

58,70

9 200

 9 900

2.

60,70

64,80

10 200

10 900

3.

67,00

71,60

11 200

12 100

4.

74,00

79,00

12 400

13 300

5.

81,70

87,20

13  700

14 700

6.

90,20

96,30

15  100

16 200

7.

99,60

106,30

16 700

17 900

8.

110,00

117,40

18 400

19 800

 

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

(pracovní doba 40 hodin týdně)

Skupina
prací

Kč za hodinu

Kč za měsíc

2015

od 1. 1. 2016

2015

od 1. 1. 2016

1.

48,10

55,10

8 000

9 300

2.

53,10

60,90

8 900

10 300

3.

58,60

67,20

9 800

11 300

4.

64,70

74,20

10 800

12 500

5.

71,50

81,90

12 000

13 800

6.

78,90

90,50

13 200

15 300

7.

87,10

99,90

14 600

16 800

8.

96,20

110,30

16 100

18 600

 

Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby

Konkrétní sazby minimální mzdy na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základní nebo nižší (v případě omezeného pracovního uplatnění zaměstnance) hodinové sazby podle vzorce:

MMx = MMz krát k 
k = 40 / x

MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu
z = 40 hodin
x = jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hodin

Výpočet:
MM37,5 = 58,70 krát k 
k = 40 / 37,5 = 1,0667
MM37,5 = 58,70 krát 1,0667 = 62,61529 zaokrouhleno na 62,60 Kč

Týdenní pracovní doba v hodinách

Minimální mzda v Kč/hod.
(zaokrouhleno na 10 hal.)

základní sazba

nižší sazba*

40

58,70

55,10

38,75

60,60

56,90

37,5

62,60

58,80

* při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance s invalidním důchodem

Další informace ke změnám minimální mzdy, jednotlivým skupinám prací, pravidlům pro doplatky a souvisejícím ustanovením zákoníku práce najdete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Úplné znění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, platné od 1. ledna 2016 najdete zde.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí