Morálka nad očekávání

Morálka nad očekávání

Pokles pracovní morálky jde ruku v ruce s poklesem produktivity. Vede k nákladným záležitostem, jako jsou absence, úrazy, fluktuace nebo nespokojenost. Pokud se firma nebude soustředit na morálku svých zaměstnanců, nálada a motivace může v celé šíři poklesnout a ohrozit ji. Klíčem k budování morálky na pracovišti přitom jednoduchá sada několika očekávání.

- Pracovní očekávání. Rozumějí vaši zaměstnanci skutečně, co se od nich v dané funkci očekává?
- Očekávání odpovědnosti. Vědí vaši zaměstnanci, za co jsou přesně odpovědní?
- Komunikační očekávání. Komunikace je základ na všech úrovních firmy. Zpětná vazba by neměla sloužit k pronásledování zaměstnanců, ale jako nástroj dalšího rozvoje.
- Očekávání odměny. Zaměstnanci očekávají patřičnou odměnu a uznání za svoji práci.
- Očekávání hladiny stresu. Ujistěte se, že zaměstnanci vědí, jak důležitou roli hrají v procesu kontroly vlastního stresového zatížení.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How