Motivace bez vysokých nákladů

Nezapomínáte chválit své zaměstnance? Pochvala za dobrou práci nic to nestojí a pro mnohé zaměstnance znamená více než peníze. Upřímné poděkování dokáže motivovat k lepším výkonům zejména v malých firmách, které si nemohou dovolit drahé zaměstnanecké výhody. A udržet si kvalitní pracovní sílu je v dnešní době stále větší výzva.

Poděkování vypadá na první pohled samozřejmě, v mnoha firmách je však manažeři opomíjejí. Často také dochází k nedorozuměním v tom, jak pochvalu chápou manažeři a jak zaměstnanci. Pochvala může mít celou řadu podob. Vždy by však měla být upřímná, jasná a specifická. Zaměstnanci většinou preferují okamžitou a osobní pochvalu.

Velmi váženým způsobem uznání práce je také veřejná pochvala. Zaměstnance nejvíce motivuje oznámení na nástěnce, v celofiremní elektronické poště nebo na poradách. Některé firmy zde ještě přidávají nenákladné dárky, jako jsou nerůznější poukázky na odběr zboží a služeb nebo vstupenky na kulturní akce.

Dalším často opomíjeným faktem je to, že zaměstnanci se více angažují v práci, když vědí, že jim jejich šéfové naslouchají. S nasloucháním souvisí i otevřená komunikace se zaměstnanci. Manažeři by měli nejen rozesílat e-maily, ale i vstávat od svých stolů a se zaměstnanci hovořit tváří v tvář, zajímat se o jejich názory. Stejně nenákladnou motivací je i poskytování větší autonomie a autority zaměstnancům. Svoboda podporuje kreativitu, důvěru a respekt. Svobodu může znamenat i pružná pracovní doba, možnost práce z domova apod.

Nakonec mohou firmy pozvedat morálku svých zaměstnanců i pořádáním nenákladných zábavných aktivit. Může se jednat například o soutěže mezi odděleními nebo organizování speciálních dnů, kdy si zaměstnanci mohou s sebou do práce vzít své zvířecí mazlíčky.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How