Motivace i bez peněz?

Motivace i bez peněz?

Plat je bezpochyby velmi důležitý a pro zaměstnance je i určitým měřítkem jeho úspěchu, jeho vztah ke spokojenosti s prací je však poměrně často přeceňován. Individuální finanční podněty podle některých odborníků narušují týmovou práci a vedou spíše k tomu, že se zaměstnanci zaměřují na krátkodobé cíle. Motivovat zaměstnance je možné i jinak – jistě známe mnoho případů, kdy vysoce výkonný pracovník zůstane na své pozici ve firmě i přesto, že by jinde mohl dostat vyšší plat.

Zde je několik tipů, které mohou pomoci manažerům a pracovníkům oddělení lidských zdrojů přehodnotit svůj systém odměňování:
* Podporujte sebedůvěru svých podřízených. Zapojujte je do rozhodování, která se jich týkají a poskytněte jim potřebnou svobodu a nezávislost k tomu, aby mohli dělat svou práci. Dejte jim najevo, že si vážíte jejich rady a názoru.
* Klíčem k zaměstnatelnosti je stálé a průběžné vzdělávání. Vytvořte si se svými podřízenými bližší vztahy a pokuste se zjistit, co každého z nich motivuje. Poté jim poskytněte možnost školení či dalšího vzdělávání, které by upevnilo jejich pozici na trhu práce.
* Poskytněte svým zaměstnancům možnost udělat si dobré jméno ve svém oboru. Dejte jim možnost účastnit se konferencí a zapojovat se do práce profesních organizací. Mohou si tak vytvořit potřebnou sociální síť. Ačkoli to vypadá na první pohled nelogicky, dáváte tím najevo, že vám záleží na budoucnosti zaměstnanců, což je pro ně rozhodně motivujícím faktorem.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com