Motivace trochu jinak

Motivace trochu jinak

Zaměstnanci se často cítí ve svém zaměstnání jako v pasti. Svůj podíl na tom má vysoká nezaměstnanost, omezené příležitosti k dalšímu postupu a obecně situace na trhu práce. Lidé často chodí do práce, která je nebaví, jen proto, že by se jinde neuplatnili. Taková situace však není žádoucí, protože podkopává produktivitu.

Průzkumy ukázaly, že lidé se cítí motivováni ani ne tak penězi, jako spíše dobrým pocitem, který v práci zažívají. Lidé si například váží toho, že jim nadřízený svěřuje náročnou práci a že jsou pro firmu nějak užiteční. Velmi důležité je také porozumění ze strany zaměstnavatele. Ten však obvykle příliš motivovat neumí – mnohdy používá na své pracovníky metodu „buď rád, že máš práci a nestěžuj si.“

Co tedy v současné době na zaměstnance nejvíce zabírá?
* Odměny podle výkonnosti.
* Veřejné ocenění práce konkrétních zaměstnanců.
* Sladění cílů zaměstnance s cíli společnosti.
* Fér jednání ze strany nadřízeného.
* Navazování nových kontaktů.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com