Motivace zaměstnanců prostřednictvím CSR

Společenská odpovědnost firem (CSR) má velký potenciál v oblasti motivace zaměstnanců. S desaterem rad, jak tento potenciál využít a rozvinout, přišel server Incentive Magazine.

1. Zapojte zaměstnance

Umožněte zaměstnancům, aby se aktivně podíleli na firemních aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti a vyzkoušeli si pomoc potřebným na vlastní kůži. Neomezujte se jen na finanční příspěvky.

2. Nechte zaměstnance vést

Zřiďte interní program pro řízení dobrovolnických a charitativních akcí v místech působení firmy, a dejte tak zaměstnancům možnost, aby tyto aktivity sami koordinovali.

3. Odměňujte úsilí

Jedním z klíčových přínosů CSR je to, že vytváří prostředí, které motivuje zaměstnance k větší inovativnosti a produktivitě. Neberte to ale jako samozřejmost a iniciativu chvalte a odměňujte.

4. Podporujte reference zaměstnanců

Programy CSR podporují také loajalitu zaměstnanců, pomohou vám získávat a udržet talenty. Zapojte stávající zaměstnance i v tomto směru a vytvořte program zaměstnaneckých referencí.

5. Zapojte CSR do interního rozvoje

Hledejte cesty, jak vaše zaměstnance rozvíjet nejen v rámci lokálních komunit, ale i interně. Společenská odpovědnost je stejně důležitá uvnitř firem jako navenek.

6. Odměňujte za nevyčerpané sick days

Zaměstnanci angažovaní díky CSR si vybírají méně sick days. Proč tedy do programu CSR nezahrnout i odměny za nevyčerpané sick days?

7. Zapojte nejvyšší vedení

Veřejně oslavujte úspěchy v externí i interní společenské odpovědnosti. Uspořádejte pro úspěšné zaměstnance ceremoniál za účasti nejvyššího vedení.

8. Podporujte CSR

Ujistěte se, že v rámci CSR podporujete iniciativu a širší uvažování o tom, jak podpořit dobrou věc, aby zaměstnanci byli s vaším programem spokojení.

9. Budujte konkurenční výhodu

Skutečná oddanost CSR vás odliší od konkurence. Budou to cítit vaši zaměstnanci, dodavatelé i zákazníci.

10. Podělte se s širokou veřejností

Když se vám podaří udělat něco pro dobrou věc, sdělte to světu. Šiřte informace o vašich snahách pomocí médií i při osobních setkáních.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine