Motivujte zaměstnance. Ale správně!

Pracovníky lze motivovat řadou způsobů, je jen potřeba vybrat pro konkrétní firmu ten správný a dobře jej využít. Než si lidé zvyknou, může se zavedení nového způsobu motivace nejprve projevovat i negativně.

Výkon nejlépe zvyšuje finanční motivace, loajalitu podpoří příjemné pracovní prostředí, přizpůsobení práce požadavkům zaměstnance nebo volná pracovní doba. Záleží také na tom, koho chcete motivovat. Řadové zaměstnance nejvíce potěší okamžitá odměna za splněný úkol, pro manažery a odborníky se více hodí mobilní telefon, notebook nebo další nástroje k práci.

Nejčastějším benefitem jsou stravenky. Narůstá však i trend nehmotného odměňování, do něhož patří kariérní postup, práce v mezinárodním prostředí nebo podpora vzdělávání. To ani s profesí nemusí přímo souviset.

Lidé též potřebují cítit, že se mohou v práci realizovat. Pokud tedy pracovník přijde s nějakým nápadem, měl by být vyslechnut. Motivuje i nadřízený, který jde příkladem.

Chybnou cestou je odměňovat všechny stejně. Naopak, oceňujte spravedlivě. Pro někoho jsou tyto befity též motivující. Svou úlohu samozřejmě hrají i peněžité odměny, a to i v malých firmách.

Pokud jsou zaměstnanci málo motivováni, projeví se to i na jejich práci a postoji k firmě. Přesně dodržují pracovní dobu, často si zařizují mimopracovní záležitosti, nevyjadřují se k dění ve firmě, úkoly plní bez další iniciativy.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES