Mzdy IT specialistů i nadále porostou, je jich nedostatek

Nedostatek specialistů s praxí minimálně dva tři roky a IT specialistů. Takové jsou vyhlídky českého pracovního trhu na rok 2007.

Převis poptávky po specialistech v informačních technologiích již vedl ke zvyšování mezd, obdobný trend se očekává i v dalších oborech. Mírně rostou také mzdy v oblasti manažerské podpory, lidských zdrojů, zákaznického servisu, logistiky a práva. Nejlépe ohodnoceni jsou vysokoškolsky vzdělaní specialisté s velmi dobrým jazykovým vybavením a zahraničními pracovními zkušenostmi.

Navyšování mezd IT odborníků, které trvá již dva roky, doposud nevedlo k nasycení trhu, ale pouze k přesunu k lépe platícím zaměstnavatelům. Aby se Česká republika stala zajímavou pro západní pracovníky, musely by mzdy růst ještě rychleji.

U obchodních pozic zaměstnavatelé stále častěji kladou důraz na detailnější technické znalosti související s nabízeným produktem. Uchazeče si vybírají podle úrovně vzdělání, znalosti cizích jazyků a délky odborné praxe. Kromě toho očekávají i schopnost vést a motivovat ostatní, rozhodovat se a řešit problémy, loajalitu, smysl pro humor či asertivitu.

Vývojem prošlo postavení finančních profesionálů. Už nejsou jen zpracovateli čísel, ale svou úlohu mají i ve strategickém poradenství. Jedním z nejdůležitějších atributů profesionála v oblasti financí a účetnictví jsou komunikační schopnosti.

-hp-

Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny