Nabízí vaše společnost zdravotní program? Neváhejte

Zájem o zdravé pracoviště a s ním spojené programy se rychle zvedá, hlavně v souvislosti s tím, jak rostou výdaje za zdravotní péči. Potvrzuje to například nedávná studie mezinárodní společnosti Maritz, která se zabývá zlepšováním výkonů.

Zaměstnanci ve společnostech, které nabízejí wellness programy, jsou podle ní výrazně spokojenější s prací, pravděpodobně budou společnosti věrní dlouhá léta a budou ji doporučovat známým a rodině.

Ukázal se také vztah mezi účastí na wellness programu v práci a pracovní docházkou. Lidé, kteří se pravidelně účastnili zdravotního programu, který jim společnost nabídla, byli méně nemocní a chodili do práce včas. Také efektivita jejich práce byla vyšší.

-pk-
Zdroj: OHS Online - server zabývající se tématem provozní bezpečnosti a bezpečnosti práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje OHS Online