Nakonec jde vždy o prodej

O motivaci zaměstnanců, kteří se nezabývají obchodem, nelze uvažovat bez toho, aby byl obchod zařazen do diskuse. Každá činnost ve firmě by totiž měla určitým způsobem přispívat k prodeji určitého produktu.

Chtějí-li firmy dosáhnout stejné míry oddanosti obchodníků i neobchodníků, je na místě zavedení incentivního programu, který bude uznávat neobchodní přispění k efektivnímu obchodnímu procesu.

- Zvolte měřitelný cíl. Vyberte měřitelný cíl ze svého obchodního plánu, který vyžaduje zvláštní zacházení ze strany největšího počtu firemních oddělení.

- Vymezte rozpočet. Označte potenciální oblasti, v nichž chcete motivovat obchodníky a odhadněte výši investice potřebné k dosažení výsledků v těchto oblastech. Pak přidejte úkoly a funkce, které připadají na neobchodní personál a vymezte, jaký podíl rozpočtu připadne jim.


- Sejděte se s nejvyšším vedením. Zajistěte si podporu shora. Čím větší podporu pro sdílený program odměn získáte, tím pravděpodobněji uspějete.

- Sejděte se s vedoucími oddělení. Podporu si zajistěte i u nich. Nečekejte, že přijde sama.

- Představte své myšlenky a naplánujte další schůzky. Sbírejte příspěvky účastníků a snažte se najít způsoby, jak propojit cíle jejich oddělení s obchodními cíli společnosti, které můžete měřit a odměňovat.

- Pracujte samostatně, nebo s ostatními odděleními. Vytvořte finální program, který se bude zaměřovat na obchod a zároveň definuje další cíle, jako je kvalita, bezpečnost, produktivita apod.

- Svolejte závěrečnou schůzku, kde program dokončíte. Zapojte všechny oddělení.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine